ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2560 ส่งใบสมัครได้ที่ งานวิชาการและวิจัย ชั้น 9 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้-จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2986-9213-9 โทรสาร 0-2516-5379