เมนูหลัก
 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลาปัจจุบัน: 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 6448 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 4737 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับทุนบริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 210 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานในช่วงปิดภาคการศึกษา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 146 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 93 ครั้ง
 
ข่าวทุนการศึกษา
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ที่มีความจำเป็นทางการเงิน (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 191 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 263 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 399 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา กองทุน ดร.ปรีชา ปิตานนท์ ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 182 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษาของผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 จากเวลา 09.00-12.00 น.เปลี่ยนแปลงเป็น เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้อง 959 ชั้น 9 คณะสหเวชศาสตร์ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 181 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษาของผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 260 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 240 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กรอ.ม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรายใหม่สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และประเภทต่อเนื่องสำหรับนักศึกษาที่กู้ยืมในปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 96 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะขอยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทต่อเนื่องและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 3 (กยศ.)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 93 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนบริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 169 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา(ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 283 ครั้ง
ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ.และกรอ. ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 160 ครั้ง
ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิตั้งเช็กกิม ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 165 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 27 ระดับปริญญาตรี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 379 ครั้ง
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ทุนมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัฒน์ (เฉพาะนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 325 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 436 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 654 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 368 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 253 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 307 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ดร.ปรีชา ปิตานนท์ ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 270 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาของผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์(ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 316 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษาของผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์(ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 281 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนบริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 209 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุนบริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 216 ครั้ง
ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) เพื่อขอรับทุนการศึกษาบริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 283 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 329 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 270 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (แบบ กรอ.) ประเภทต่อเนื่องและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 234 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทต่อเนื่องและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 2 (กยศ.)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 323 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 567 ครั้ง
การเขียนประกวดบทความชิงรางวัล "ทุนปาล พนมยงค์" ประจำปี 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 306 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ทุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 1)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 539 ครั้ง
ทุนการศึกษาโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่สังคม"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 537 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ทุน ผศ. ดร.กานดา ชัยภิญโญ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 555 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ทุน นายปรีชา ปิตานนท์)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 449 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ทุนทั่วไป)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 377 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษาของผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 380 ครั้ง
ประกาศรับสมัคร เรื่อง ทุนการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 270 ครั้ง
ประกาศรับสมัคร นักศึกษารับทุนมูลนิธิชวน รัตนรักษ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 377 ครั้ง
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเสนอรับทุนสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย-เซฟการ์ด ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 326 ครั้ง
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 29 สิงหาคม 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 338 ครั้ง
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนบริษัท มิตซูบิชิ ประเทศไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2557 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 302 ครั้ง
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษา ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย - เซฟการ์ด ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 307 ครั้ง
ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทต่อเนื่องและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 2 (กยศ.)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 387 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ ทุกชั้นปี รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร วันที่ 11 - 22 สิงหาคม 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 916 ครั้ง
ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดบทความชิงรางวัล “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2556 ในหัวข้อ “พระราชดำริ เกี่ยวกับ การเรียนรู้”
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 437 ครั้ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

อ. จักรพันธ์ ชุบไธสง
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศมาเลเซีย
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 539 ครั้ง

โครงการร้องเพลงเชียร์ประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจำปีการศึกษา 2557
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 1339 ครั้ง

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการแนะแนว ปีการศึกษา 2556
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 566 ครั้ง

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาในต่าง ประเทศ ณ. ประเทศเกาหลี
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 4913 ครั้ง

เอกสารดาวน์โหลด
สิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับ นศ. ณ รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 341 ครั้ง
แบบการขออนุมัติโครงการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 270 ครั้ง