เมนูหลัก
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการดาเนินงานของงานบริการวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 431 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 486 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 845 ครั้ง
 
ประมวลภาพกิจกรรม
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบริการ วิชาการเนื่องในวันครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 680 ครั้ง

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบริการ วิชาการเนื่องในวันครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 689 ครั้ง

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบริการ วิชาการ เนื่องในวันครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 648 ครั้ง

ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “โรคห่างไกล ใส่ใจสุขภาพกับ สหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา ณ โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวชุมชน คุ้มเกล้า เจริญสุข (ไทเทยิ่น) เป็นอย่างดี ในการอบรมการอ่านผลการตรวจ ร่างกายและแนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 2387 ครั้ง

คณะสหเวชศาสตร์ ออกหน่วยบริการและให้คำปรึกษาสุขภาพแก่ประชาชนชุมชน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 1557 ครั้ง

 
ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2986-9213-9 โทรสาร 0-2516-5379