ภาพกิจกรรมประจำปี 2558(92)
บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 7)วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 ณ ห้อง 219 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ
เข้าชม 292 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ เกิดแก้ว รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2558 ในวันนักวิจัย ประจำปี 2558 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
เข้าชม 482 ครั้ง
ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ในงาน “วันนักวิจัย ประจำปี 2558”วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
เข้าชม 538 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บริษัท Toshiba วันที่ 23 พ.ย.2558
เข้าชม 351 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บริษัท CPPC สี่คิ้ว วันที่ 20 พ.ย.2558
เข้าชม 514 ครั้ง
โครงการบริการตรวจสุขภาพของภาควิชาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับศูนย์บริการตรวจสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ ณ วัดบึงทองหลาง บางกะปิ กทม. ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Santo Tomas ประเทศฟิลลิปปินส์เข้าร่วม
เข้าชม 650 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ วันที่ 14 กันยายน 2558
เข้าชม 171 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ให้คำปรึกษาตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บริษัท CPF สระบุรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
เข้าชม 203 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ให้คำปรึกษาตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บริษัท CPF สระบุรี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
เข้าชม 166 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บริษัท CPPC สี่คิ้ว วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558
เข้าชม 179 ครั้ง
ภาพกิจกรรม บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
เข้าชม 181 ครั้ง
ภาพกิจกรรม บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
เข้าชม 523 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บริษัท Cotto ดอนเมือง วันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 และ บริษัท CPPC จ.ระยอง วันที่ 29 ตุลาคม 2558
เข้าชม 885 ครั้ง
นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิตเข้าร่วมซ้อมย่อยพิธีเข้ารับพระราชปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าชม 313 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บริษัทน้ำดื่มสยาม วันที่ 21 ตุลาคม 2558
เข้าชม 180 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บริษัท CPF จ.สมุทรสาคร วันที่ 23 กันยายน 2558
เข้าชม 198 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บริษัท Cotto จ.สระบุรี วันที่ 21 กันยายน 2558
เข้าชม 348 ครั้ง
คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ร่วมกันออกบริการตรวจสุขภาพที่ศูนย์กลางเรียนรู้ ต.ท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เนื่องในวันมหิดล 20 กันยายน 2558
เข้าชม 702 ครั้ง
นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ออกบริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนชุมชนท่าโขลง เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 20 กันยายน 2558
เข้าชม 750 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บริษัท Cotto จ.สระบุรี วันที่ 17 กันยายน 2558
เข้าชม 288 ครั้ง
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก นายแพทย์ อุทัย ตีระวนินทร หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการสถานศึกษา สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดอัตลักษณ์ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
เข้าชม 1260 ครั้ง
ภาพกิจกรรม การเรียนในหัวข้อการตรวจพิสูจน์รอยลายนิ้วมือ นักศึกษาได้ฝึกพิมพ์ลายนิ้วมือแบบกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม ซึ่งต่างจากการพิมพ์ลายนิ้วมือทั่วไป
เข้าชม 1150 ครั้ง
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ณ ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าชม 253 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บริษัท CPF (หนองแค) จ.สระบุรี วันที่ 10 กันยายน 2558
เข้าชม 288 ครั้ง
นักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 4 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
เข้าชม 363 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เทศบาลตำบลท่าโขลง จ.ปทุมธานี วันที่ 8 กันยายน 2558
เข้าชม 175 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพิธีสวมเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558
เข้าชม 313 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บริษัท ซีพีเมจิ จ.สระบุรี วันที่ 4 กันยายน 2558
เข้าชม 489 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บริษัท CPF (หนองแค)จ.สระบุรี วันที่ 3กันยายน 2558
เข้าชม 208 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีเทศบาลตำบลท่าโขลง จ.ปทุมธานี วันที่ 3 กันยายน 2558
เข้าชม 227 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องบรรยาย 251 อาคารปิยชาติส่วนขยาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558
เข้าชม 1172 ครั้ง
โครงการตรวจสุขภาพของภาควิชาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับศุนย์บริการตรวจสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ที่ วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558
เข้าชม 297 ครั้ง
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ มาศึกษาดูงานที่ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด วันที่ 19 สิงหาคม 2558
เข้าชม 631 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการศึกษา Google For Education นำโดย อ.ดร.ไข่มุกด์ ช่างศรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558
เข้าชม 695 ครั้ง
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา Open House ประจำปี 2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ห้องปฏิบัติการชั้น 4
เข้าชม 586 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) วันที่ 14 สิงหาคม 2558
เข้าชม 276 ครั้ง
บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 420 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
เข้าชม 246 ครั้ง
ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุระดับนักศึกษา (Student Innovation Challenge: SIC 2015)
เข้าชม 432 ครั้ง
บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 ณ อาคารบรรยายรวม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 8 สิงหาคม 2558
เข้าชม 280 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพ ณ โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป สระบุรี(ไส้กรอก) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
เข้าชม 243 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพ ณ โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป สระบุรี(ไส้กรอก) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และ โรงงานอาหารสำเร็จแปรรูป แกลง บริษัท CPF อ.แกลง จ.ระยอง วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
เข้าชม 567 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพ ณ โรงงานอาหารสำเร็จแปรรูป แกลง บ.CPF อ.แกลง จ.ระยอง วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
เข้าชม 391 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพ ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา บริษัท CPF อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
เข้าชม 175 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านบึง บริษัท CPF อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
เข้าชม 341 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุมวิชาการ เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การวิเคราะห์ฮอร์โมนและ การทวนสอบ ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ วันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2558 ห้อง 252 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าชม 569 ครั้ง
ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้าชม 634 ครั้ง
าพกิจกรรมสัมมนาบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ ที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน และ วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2558
เข้าชม 451 ครั้ง
บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์และชีวเวชศาสตร์ (ครั้งที่ 6) วันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมแคนทารี่ จ. พระนครศรีอยุธยา
เข้าชม 309 ครั้ง
บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการบัณฑิตจิตอาสาเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์
เข้าชม 277 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์พื้นฐานในงานวิจัย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 16 และ 17 มิถุนายน 2558 ที่ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
เข้าชม 1145 ครั้ง
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที 11 และ 12 มิถุนายน 2558 ที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
เข้าชม 606 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ศรีเมืองแมนชั่น ซอยนวมินทร์ 92 เขตลาดพร้าว วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
เข้าชม 349 ครั้ง
ภาพกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศมาเลเซีย
เข้าชม 543 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เขตพญาไท วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
เข้าชม 282 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรมีนบุรี เขตมีนบุรี วันที่ 24 พฤษภาคม 2558
เข้าชม 244 ครั้ง
โครงการร้องเพลงเชียร์ประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจำปีการศึกษา 2557
เข้าชม 1343 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่แฟลตเรซิเดนท์อีวิล เขตราชเทวี วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
เข้าชม 236 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่วัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน วันที่ 17 พฤษภาคม 2558
เข้าชม 729 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่สโมสรทหารอากาศทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง วันที่ 16 พฤษภาคม 2558
เข้าชม 243 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงบางซื่อ เขตบางซื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม 2558
เข้าชม 539 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่หมู่บ้านการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2558
เข้าชม 297 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล เขตคลองเตย วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เข้าชม 279 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตบางแค วันที่ 3 พฤษภาคม 2558
เข้าชม 236 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้ ที่ลานกีฬาจารุเมือง เขตปทุมวัน วันที่ 2 พฤษภาคม 2558
เข้าชม 384 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
เข้าชม 723 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่วัดรวกสุทธาราม เขตบางพลัด วันที่ 30 เมษายน 2558
เข้าชม 282 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน วันที่ 28 เมษายน 2558
เข้าชม 285 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีที่สำนักงานเขตหนองแขม เขตหนองแขม วันที่ 26 เมษายน 2558
เข้าชม 397 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ วันที่ 25 เมษายน 2558
เข้าชม 271 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด เขตทุ่งครุ วันที่ 24 เมษายน 2558
เข้าชม 243 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช เขตบางกอกน้อย วันที่ 23 เมษายน 2558
เข้าชม 261 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชม เขตทวีวัฒนา วันที่ 22 เมษายน 2558
เข้าชม 610 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ ที่สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ วันที่ 21 เมษายน 2558
เข้าชม 537 ครั้ง
ภาพกิจกรรมงานวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
เข้าชม 595 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่บ้านเอื้ออาทรเคหะร่มเกล้า 2 เขตลาดกระบัง กทม. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
เข้าชม 745 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีที่หมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค กทม. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
เข้าชม 416 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัด ประชุมสรุปผลโครงการมาตรฐานทองโลหิตวิทยา ประจำปี 2557 ณ ห้อง 218 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
เข้าชม 535 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่พุทธมณฑล สาย 3 เขตหนองแขม กทม. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
เข้าชม 415 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ลานกีฬาใต้ทางด่วน ชุมชนบ้านครัวใต้ เขตปทุมวัน กทม. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
เข้าชม 593 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ตลาดสดบางแค เขตบางแค กทม. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
เข้าชม 311 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีศาลาอุดมมิตรประดิษฐ์รวมใจ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
เข้าชม 405 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ ที่บ้านออร์เรนจ์ริมคลอง แขวงบางมด เขตจอมเทียนวันที่ 28 มกราคม 2558
เข้าชม 297 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ ที่ชุมชนชูชีพ เขตปทุมวัน วันที่ 25 มกราคม 2558
เข้าชม 317 ครั้ง
บัณฑิตศึกษาศึกษา เข้าร่วมโครงการ "การสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Catholic University and BK21 PLUS of CUK" ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม สถาพร กวิตานนท์ ชั้น 3 อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และคณะสหเวชศาสตร์
เข้าชม 374 ครั้ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำคณะอาจารย์จาก Research Center for Zoonosis Contral, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ณ บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ และ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 20 มกราคม 2558
เข้าชม 338 ครั้ง
โครงการบริการวิชาการกายภาพบำบัดทางการกีฬา
เข้าชม 656 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ กองทุนประกันสุขภาพเทศบาลรังสิต เข้าร่วมการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับพระภิกษุสงฆ์
เข้าชม 932 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ณ อาคาร 100 ปี ธัญบุรี วันที่ 9 มกราคม 2558
เข้าชม 369 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ระหว่างนิสิต—นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้าชม 1039 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ณ ริมเขื่อนสะพานแดง ปทุมธานี วันที่ 8 มกราคม 2558
เข้าชม 353 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ณ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ คลองรังสิต ปทุมธานี วันที่ 7 มกราคม 2558
เข้าชม 560 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ได้จัดกิจกรรม “โครงการปีใหม่ร่วมใจไปทำบุญ” วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 ณ วัดเจดีย์หอย อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
เข้าชม 547 ครั้ง
ภาพกิจกรรมประจำปี 2557(132)
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่พนักงานบริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง วันที่ 18 ธันวาคม 2557
เข้าชม 964 ครั้ง
ภาพกิจกรรม บัณฑิตศึกษาจัด โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์และชีวเวชศาสตร์ (ครั้งที่ 5) วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ ห้องบรรยาย 219 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าชม 692 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัดให้บริการวิชาการแก่ประชาชนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557
เข้าชม 594 ครั้ง
คณะสหเวชศาสตร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยประทาน ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ณ สนามเดอะ รอยัล แอนด์ คันทรีคลับ
เข้าชม 933 ครั้ง
ภาพบรรยากาศ นักวิจัย บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลในงานวันนักวิจัย มธ.ปี 2557 ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
เข้าชม 966 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด กับงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยประทาน ครั้งที่ 1/2557 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เข้าชม 518 ครั้ง
ภาพบรรยากาศ การเปิดศูนย์ปฏิบัติการวินิจฉัยระดับโมเลกุล เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารปิยชาติ ชั้น 6 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าชม 508 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด กับงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน 12-13 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารราชสุดา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าชม 1373 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ กับงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน 12-13 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารราชสุดา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าชม 723 ครั้ง
ภาพบรรยากาศ งานประชุมวิชาการคณะสหเวชศาสตร์ เมืื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
เข้าชม 586 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมวิธีการใช้เครื่อง Biorad-Realtime PCR ที่ห้องบรรยาย 219 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557
เข้าชม 897 ครั้ง
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557
เข้าชม 1721 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักความปลอดภัยทางชีวภาพ ในห้องปฏิบัติการวิจัย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557
เข้าชม 1492 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการทำบุญบำเพ็ญกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
เข้าชม 1027 ครั้ง
นักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ รับทุนการศึกษา สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ – เซฟการ์ด ประจำปี พ.ศ.2557
เข้าชม 617 ครั้ง
โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557
เข้าชม 1592 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง 17 เขตบางกะปิ วันที่ 30 สิงหาคม 2557
เข้าชม 351 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ชุมชนถนนจันทร์ 41 เขตสาทร วันที่ 29 สิงหาคม 2557
เข้าชม 411 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ,เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ที่ศาลเจ้าตลาดสายเนตร เขตคันนายาว วันที่ 27 สิงหาคม 2557
เข้าชม 604 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่วัดบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน วันที่ 26 สิงหาคม 2557
เข้าชม 286 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่โรงเรียนภักดีวิทยา เขตสวนหลวง วันที่ 24 สิงหาคม 2557
เข้าชม 271 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ที่โรงเรียนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย วันที่ 23 สิงหาคม 2557
เข้าชม 338 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ชุมชนอนันต์สุขสันต์ เขตบางเขน วันที่ 22 สิงหาคม 2557
เข้าชม 316 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการมอบเสื้อกาวน์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้อง 251 ชั้น 2 อาคารปิยชาติส่วนขยาย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557
เข้าชม 1130 ครั้ง
คณาจารย์ นักกายภาพบำบัดและนักศึกษากายภาพบำบัด ออกหน่วยกายภาพบำบัด เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี
เข้าชม 943 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีที่สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น เขตประชานิเวศน์ วันที่ 18 สิงหาคม 2557
เข้าชม 262 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ที่ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557
เข้าชม 533 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ชุมชนวัดทิพพาวาส เขตลาดกระบัง วันที่ 16 สิงหาคม 2557
เข้าชม 332 ครั้ง
คณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เข้าอบรมเรื่องการตัดเกรด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ห้อง 219 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าชม 804 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ชุมชนตลาดซุปเปอร์วัน เขตสวนหลวง วันที่ 14 สิงหาคม 2557
เข้าชม 297 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด จัดอบรม Office Ergonomics ณ ภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าชม 722 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ชุมชนวัดลาดบัวขาว เขตสะพานสูง วันที่ 11 สิงหาคม 2557
เข้าชม 257 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ ถ.สุขาภิบาล 3 เขตมีนบุรี วันที่ 10 สิงหาคม 2557
เข้าชม 269 ครั้ง
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
เข้าชม 664 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา เขตคลองสาน วันที่ 9 สิงหาคม 2557
เข้าชม 697 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ห้แก่พนักงานบริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 8 สิงหาคม 2557
เข้าชม 501 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่ศูนย์การค้าวรรัตน์ เขตสาทร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557
เข้าชม 240 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ร้านเดอะไนน์ทีนบูติคคาเฟ่ ซอยอารีย์ 1 เขตพญาไท ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557
เข้าชม 293 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่พนักงานบริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และที่ชุมชน ตลาดถนอมมิตร เขตบางเขน เมื่อวันที่1 สิงหาคม 2557
เข้าชม 363 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่อาคารดำรง ลัทธพิพัฒน์ เขตห้วยขวาง วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
เข้าชม 313 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมจัดประชาสัมพันธ์และให้ความรู้การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่พนักงานบริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
เข้าชม 966 ครั้ง
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที 15 และ 30 กรกฏาคม 2557 ที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
เข้าชม 1224 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ชุมชนน้อมเกล้า เขตวังทองหลาง วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
เข้าชม 291 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ชุมชนหนทางใหม่ปิ่นทอง เขตบางบอน วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
เข้าชม 284 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ชุมชนวัดสาครสุ่นประชาสรรค์ เขตลาดพร้าว วันที่ 27 กรกฎาคม 2557
เข้าชม 283 ครั้ง
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิชานิติวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าชม 1691 ครั้ง
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 22 กรกฏาคม 2557
เข้าชม 1099 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ชุมชนซอยสามัคคีพัฒนา เขตบึงกุ่ม วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
เข้าชม 344 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ชุมชนมิตรภาพแยก 2 เขตประเวศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2557
เข้าชม 341 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่วัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557
เข้าชม 316 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี ที่โรงเรียนวิจิตรวิทยา เขตวัฒนา วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
เข้าชม 344 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี ที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เขตทวีวัฒนาวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
เข้าชม 379 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงบางซื่อ เขตบางซื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2557
เข้าชม 361 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เขตพระนคร วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
เข้าชม 299 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่สุเหร่าหะยีมินา เขตหนองจอก วันที่ 10 กรกฏาคม 2557
เข้าชม 267 ครั้ง
บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
เข้าชม 553 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู เขตสาทร วันที่ 8 กรกฏาคม 2557
เข้าชม 359 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ชุมชนวัดมะลิ เขตบางกอกน้อย วันที่ 7 กรกฏาคม 2557
เข้าชม 329 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่หมู่บ้านร่มเย็น ซอย 6 เขตคลองสามวา วันที่ 6 กรกฏาคม 2557
เข้าชม 261 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ใที่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เขตสัมพันธวงศ์ วันที่ 5 กรกฏาคม 2557
เข้าชม 417 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่โรงรียนมักกะสันพิทยา เขตราชเทวี ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2557
เข้าชม 369 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เขตพญาไท วันที่ 3 กรกฏาคม 2557
เข้าชม 299 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2556 วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557
เข้าชม 1649 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่หมู่บ้านรามอินทรา 71 โครงการ 1 เขตบางเขน วันที่ 1 กรกฏาคม 2557
เข้าชม 370 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่วัดไทร เขตจอมทอง วันที่ 30 มิถุนายน 2557
เข้าชม 304 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ทำการชุมชนร่วมใจพัฒนา เขตดอนเมือง วันที่ 29 มิถุนายน 2557
เข้าชม 345 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ศาลเจ้าพ่อมังกรเขียวตลาดคลองเตย เขตคลองเตย วันที่ 28 มิถุนายน 2557
เข้าชม 586 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่วัดทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 84 เขตทุ่งครุ วันที่ 27 มิถุนายน 2557
เข้าชม 428 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่เคหะสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
เข้าชม 292 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่ตลาดศูนย์การค้าหนองแขม เขตหนองแขม วันที่ 24 มิถุนายน 2557
เข้าชม 408 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่ชุมชนประดิษฐ์โทรการ เขตจตุจักร วันที่ 23 มิถุนายน 2557
เข้าชม 328 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่ชุมชนวัดวังน้ำชน เขตธนบุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2557
เข้าชม 350 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) เขตสายไหม วันที่ 21 มิถุนายน 2557
เข้าชม 438 ครั้ง
อาจารย์ ดร.ไข่มุกด์ ช่างศรี เป็นตัวแทนภาควิชาเทคนิคการแพทย์นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า เรื่อง บริการตรวจคัดกรองและให้ความรู้ธาลัสซีเมีย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557
เข้าชม 594 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จาก สปสช. ที่ชุมชนร่วมฤดี เขตปทุมวัน วันที่ 18 มิถุนายน 2557
เข้าชม 354 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในด้านการรักษา และฟื้นฟูนักกีฬาบาดเจ็บทั้งบนบกและในน้ำแก่ศิษย์เก่าและนักกายภาพบำบัด วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 ห้อง 616 ชั้น 6 อาคารปิยชาติ และหน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด อาคารราชสุดา
เข้าชม 523 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่ชุมชนเคหะบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน วันที่ 17 มิถุนายน 2557
เข้าชม 423 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่ปั๊ม NGV เขตบางขุนเทียน วันที่ 15 มิถุนายน 2557
เข้าชม 384 ครั้ง
คณาจารย์ นักกายภาพบำบัดและนักศึกษาออกหน่วยกายภาพบำบัด งานแข่งขันไทเก็ก เนื่องในการฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 15 มิ.ย.2557
เข้าชม 1099 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่นักกีฬา และผู้ร่วมงาน ในการจัดแข่งขันมวยไทเก็ก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ณ อาคารยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าชม 857 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพ ประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่วัดเทพนิมิตร เขตดอนเมือง วันที่ 14 มิถุนายน 2557
เข้าชม 308 ครั้ง
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมและดูงานด้านการจัดการระบบสำนักงาน ณ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ห้อง 303 ชั้น3 อาคารปิยชาติ
เข้าชม 494 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพ ประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่วัดวงษ์ลาภาราม เพชรเกษม 106 เขตหนองแขม วันที่ 12 มิถุนายน 2557
เข้าชม 632 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ (โครงการพัฒนาทักษะตามความต้องการของอาจารย์แต่ละสาขา) หัวข้อ POWERbreathe โดย Mr.John B. วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 ห้อง 308 ชั้น 3 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าชม 632 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพ ประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่วัดสุคันทาราม เขตดุสิต วันที่ 9 มิถุนายน 2557
เข้าชม 304 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพ ประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่ชุมชนนครแสงเพชร เพชรเกษม 68 เขตบางแค วันที่ 8 มิถุนายน 2557
เข้าชม 457 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพ ประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่โรงเรียนวัดมะกอก เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557
เข้าชม 595 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพ ประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่หมู่บ้านเพชรเกษม 2 เขตบางแค วันที่ 6 มิถุนายน 2557
เข้าชม 351 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพ ประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่โรงเรียนบางเชือกหนัง เขตบางแค เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557
เข้าชม 275 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพ ประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่ห้างซีคอนสแควร์ บางแค เขตภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557
เข้าชม 296 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพ ระจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 เขตสายไหม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2557
เข้าชม 355 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพ ประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่วัดรวกสุทธาราม เขตบางกอกน้อย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
เข้าชม 329 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพ ประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่พิพิธภัณฑ์พระราม 8 เขตบางพลัด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เข้าชม 350 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอก ระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบ ประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่ชุมชนตรอกสลักหิน เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
เข้าชม 741 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอก ระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบ ประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่วัดแก้วแจ่มฟ้า เขตบางรัก เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
เข้าชม 309 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการ ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่ชุมชนเย็นอากาศ 2 เขตยานนาวา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557
เข้าชม 551 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการ ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่โรงเรียน วัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร เมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
เข้าชม 530 ครั้ง
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00น. ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
เข้าชม 665 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการสัมมนาภาควิชากายภาพบำบัด เรื่อง การพัฒนาหลัก สูตรกายภาพบำบัด และวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ ห้อง 216,217 ชั้น2 อาคารปิยชาติ และ เดอบัววัลเลย์ รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19-23 พ.ค.2557
เข้าชม 879 ครั้ง
บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการบัณฑิตจิตอาสาเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ณ ป่าชายเลน อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557
เข้าชม 582 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอก ระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบ ประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่วัดทองบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557
เข้าชม 740 ครั้ง
บัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์และชีวเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์และชีวเวชศาสตร์ (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ รีสอร์ทเดอะเกรซ อัมพวา อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม
เข้าชม 901 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอก ระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบ ประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่ศูนย์สาธารณสุข 53 เขตหลักสี่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557
เข้าชม 692 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการ ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่โรงเรียน จันทรประดิษฐาราม เพชรเกษม 48 เขตภาษีเจริญในวันที่ 11 พฤษภาคม 2557
เข้าชม 433 ครั้ง
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ งานวันปรีดี ประจำปี 2557
เข้าชม 1494 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมบริการ ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่เคหะ ร่มเกล้า ลาดกระบัง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557
เข้าชม 288 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจ สุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2557
เข้าชม 377 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ชุมชน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
เข้าชม 1241 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเชศาสตร์ ร่วมบริการ ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่วัดบัวผัน เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557
เข้าชม 573 ครั้ง
บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดบรรยายเรื่อง “Functional analysis of Schistosoma mansoni egg-secreted proteins using lentivirus-delivered micro RNA" เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
เข้าชม 971 ครั้ง
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณี สงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2 อาคารราชสุดา คณะสหเวชศาสตร์
เข้าชม 647 ครั้ง
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าศึกษาดูงานที่คณะสหเวชศาสตร์ มธ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557
เข้าชม 414 ครั้ง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบริการ วิชาการเนื่องในวันครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าชม 677 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจ สุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรมีนบุรี แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557
เข้าชม 589 ครั้ง
คณะสหเวชศาสตร์ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ วันที่ 5 เมษายน 2557
เข้าชม 450 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเชศาสตร์ ร่วมบริการตรวจ สุขภาพประจำปีให้กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ที่ชุมชนอยู่เจริญวิภาวดี แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
เข้าชม 559 ครั้ง
รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง Department of Biomedicine and Health Science, College of Medicine, The Catholic University of Korea เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557
เข้าชม 545 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการชุมชนที่ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวชณ์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557
เข้าชม 626 ครั้ง
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการแนะแนว ปีการศึกษา 2556
เข้าชม 572 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพชุมชนที่ วัดมงคลพุกการาม ในวันที่ 9 มีนาคม 2557
เข้าชม 812 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ ให้บริการการตรวจสุขภาพ ประจำปีแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2557
เข้าชม 477 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ที่วัดตะวันเรือง จ.ปทุมธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557
เข้าชม 375 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัด ประชุมสรุปผลโครงการมาตรฐานทองโลหิตวิทยา ประจำปี 2556 ณ ห้อง 302 อาคารราชสุดา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557
เข้าชม 665 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ ได้จัดให้บริการวิชาการและ แสดงผลงานวิจัยของภาควิชาเทคนิคการแพทย์และโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะก้าวสู่ปีที่ 18 ในวัน อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
เข้าชม 439 ครั้ง
หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ ได้ทำการเปิดหน่วยในวันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะก้าวสู่ปีที่ 18
เข้าชม 396 ครั้ง
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ครบรอบ 18 ปี 18 กุมภาพันธ์ 2557
เข้าชม 640 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมการทบทวนการฝึกเจาะเก็บเลือด ด้วยระบบสุญญากาศ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
เข้าชม 616 ครั้ง
คณะกรรมการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยให้บริการทางห้องปฎิบัติการด้านการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก (Pap smear) เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มค.2557
เข้าชม 489 ครั้ง
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยระดับบัณฑิต ศึกษา สาขานิติวิทยาศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วันที่ 22 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าชม 857 ครั้ง
ฝ่ายวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง การเขียนโครงร่างงานวิจัยสำหรับ อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557
เข้าชม 1963 ครั้ง
คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางไปดูงาน เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ The Catholic University of Korea, College of Medicine และ Dankook University ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 13 - 16 มกราคม 2557
เข้าชม 590 ครั้ง
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาในต่าง ประเทศ ณ. ประเทศเกาหลี
เข้าชม 4991 ครั้ง
ภาพกิจกรรมประจำปี 2556(33)
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบริการสังคม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556
เข้าชม 1046 ครั้ง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบริการ วิชาการ เนื่องในวันครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เข้าชม 644 ครั้ง
โครงการกายภาพบำบัดสัมพันธ์ครั้งที่ 22
เข้าชม 3828 ครั้ง
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
เข้าชม 2776 ครั้ง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบริการสังคม วันที่ 6 พฤศจิกายน ณ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เข้าชม 1286 ครั้ง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบริการ วิชาการเนื่องในวันครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เข้าชม 685 ครั้ง
คณาจารย์และนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ออกหน่วยกายภาพบำบัดชุมชน ณ. ชุมชนสะพานแดง เทศบาลนครรังสิต วันที่ 20 ตุลาคม 2556
เข้าชม 1833 ครั้ง
งานมุฑิตาจิต รศ.พอ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม และ รศ.พิมพ์อำไพ เวนเซล ในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556
เข้าชม 1435 ครั้ง
กิจกรรมออกหน่วยบริการด้านสุขภาพเนื่องในวันมหิดล
เข้าชม 725 ครั้ง
กีฬาเทคนิคการแพทย-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18
เข้าชม 981 ครั้ง
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน และการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556
เข้าชม 767 ครั้ง
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมงานสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 กันยายน 2556
เข้าชม 721 ครั้ง
การมาศึกษาดูงานของ อาจารย์ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่คณะสเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 26 สิงหาคม 2556
เข้าชม 714 ครั้ง
คณะกรรมการนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำ PDCA อย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556
เข้าชม 585 ครั้ง
วันธรรมศาสตร์ทำนา...เศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 8 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมนธรรมศาสตร์ทำนา...เศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 8 ที่แปลงนาธรรมศาสตร์ ซึ่งข้าวที่ปลูกได้ในปีนี้จะได้นำ ไปมาเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาหน้า และเำพื่อ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตหนึ่งที่สำคัญของคนไทย
เข้าชม 641 ครั้ง
ภาพกิจกรรม “ผู้บริหารพบประชาคมสห เวชศาสตร์” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
เข้าชม 577 ครั้ง
โครงการถวายเทียนจำพรรษา คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดทำโครงการถวาย เทียนจำพรรษา และเปิดโอกาสให้ประชาคมทั้ง ภายในและนอกคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน ทางการร่วมทำบุญ ซึ่งคณะผู้ดำเนินงานได้นำ เทียนพรรษาและปัจจัยถวายแด่วัดเวฬุวัน ใน วันที่ ๑๘ กรกฏาคม 2556
เข้าชม 700 ครั้ง
โครงการไหว้ครู คณะกรรมการนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น ในวันที่ ๑๑ กรกฏาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน
เข้าชม 661 ครั้ง
คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ เดินทางไปที่ University of Perpetual Help ที่ประเทศ Phillippines เพื่อเจรจาความร่วมทางวิชาการ เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2556
เข้าชม 828 ครั้ง
พิธีสวมเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2556 วันที่ 9 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
เข้าชม 4998 ครั้ง
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เดินทางไปประเทศ พม่าเพื่อไปเยี่ยมและเจรจาความร่วมมือกับ University of Medical Technology, Yangon, Department of Medical Science, Ministry of Health, Myanmar ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 มิถุนายน
เข้าชม 1803 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท ไบโอราด แลบบอราทอรี่ จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาทางการทดสอบ ทาง Red cell serology ณ อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556
เข้าชม 1251 ครั้ง
การประชุมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์บัณฑิต ศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย และชีวเวชศาสตร์ (ครั้งที่2) เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมแคนทารี่ จ.พระนครศรีอยุธยา
เข้าชม 964 ครั้ง
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “โรคห่างไกล ใส่ใจสุขภาพกับ สหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา ณ โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวชุมชน คุ้มเกล้า เจริญสุข (ไทเทยิ่น) เป็นอย่างดี ในการอบรมการอ่านผลการตรวจ ร่างกายและแนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม
เข้าชม 2383 ครั้ง
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาวิชาการนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2 วันที่ 19 เมษายน 2556 เรื่อง Mulligan concept โดย กภ.สิรวิชญ์ ทองพูน และ กภ.ภูวรินทร์ นามแดง ณ ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด
เข้าชม 1534 ครั้ง
คณะสหเวชศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2556
เข้าชม 812 ครั้ง
อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมประชุมเทคนิคการแพทย์ศึกษาครั้งที่ 6 หัวข้อ toward best practice of leaning and teaching in medical technology เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556
เข้าชม 1610 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง ธาราบำบัดดีอย่างไร ครั้ง ที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าชม 2225 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการ Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ ชั้น 4 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าชม 1023 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมเรื่อง การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานในงานวิจัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ชั้น 4 อาคารปิยชาติ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าชม 2342 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุม สรุปผล โครงการ Proficiency Testing สำหรับ การตรวจ HLA เพื่อการจัดสรรอวัยวะ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556
เข้าชม 925 ครั้ง
คณะสหเวชศาสตร์ ออกหน่วยบริการและให้คำปรึกษาสุขภาพแก่ประชาชนชุมชน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เข้าชม 1553 ครั้ง
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 963 (ทันตะ-สหเวช) ชั้น 9 อาคารปิยชาติ
เข้าชม 1316 ครั้ง

ภาพกิจกรรมประจำปี 2555(26)
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมงานกีฬาศูนย์สุขศาสตร์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
เข้าชม 862 ครั้ง
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ และสาขาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมงาน "การประชุมเครือข่ายวิชาการบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่1" เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (อาคารยิมเนเซียม 1)
เข้าชม 1023 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Therapeutic exercise and functional exercise” วันที่ 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2555
เข้าชม 1022 ครั้ง
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาชีเวชศาสตร์ จัด โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ (ครั้งที่ 2) วันที่ 27 ตุลาคม 2555
เข้าชม 1223 ครั้ง
ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2555 วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2555
เข้าชม 1628 ครั้ง
สาขาชีวเวชศาสตร์ จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ มคอ.2 และ มคอ.3 สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555
เข้าชม 1028 ครั้ง
ตัวแทนจาก Melbourne School of Health Sceinces, The University of Melboure และ Royal Children's Hospital เมืองเมล์ เบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านกายภาพบำบัดในเด็ก ในวันที่ 25 กันยายน 2555 ณ ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด และคณะสหเวชศาสตร์
เข้าชม 1082 ครั้ง
คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมจัดงาน TU Open House 2012 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555
เข้าชม 663 ครั้ง
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดงานเปิดบ้านสหเวชศาสตร์ Open House Ahs 2012 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555
เข้าชม 2265 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด ได้จัดโครงการทำบุญบำเพ็ญกุศลให้เเก่ผู้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555
เข้าชม 1805 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วันที่ 25 มิถุนายน 2555
เข้าชม 2876 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมิน สำหรับการขอรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และรับรองสถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2555
เข้าชม 1133 ครั้ง
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืดสำหรับภาวะ ปวดเข่า วันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย.2555 ณ ศูนย์กายภาพบำบัด ธาราบำบัด
เข้าชม 1294 ครั้ง
ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Practical use of the icf for clinical decision making for physical therapists เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555
เข้าชม 1184 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด ได้จัดโครงการ ”31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก” ขึ้นในวันที่ 31 พ.ค.2555
เข้าชม 793 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประ เมินคุณภาพการศึกษา 2554 ภายใน ระดับภาค วิชาวันที่ 17 พฤษภาคม 2555
เข้าชม 736 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่องการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานในงานวิจัย วันที่ 29 มีนาคม 2554
เข้าชม 1453 ครั้ง
ฝ่ายการนักศึกษา จัดประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2555 ในวันที่ 3 เมษายน 2555
เข้าชม 945 ครั้ง
ฝ่ายการนักศึกษาจัดโครงการปันฉิมนิเทศศึกษา ในวันที่ 19 มีนาคม 2555
เข้าชม 1335 ครั้ง
ฝ่ายการนักศึกษาจัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 18 มีนาคม 2555
เข้าชม 1069 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการคุณภาพทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา Biosafety and quality management in microbiology laboratory ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2555
เข้าชม 941 ครั้ง
คณะสหเวชศาสตร์และบริษัท Sysmex Corporation ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการมาตรฐานทองโลหิตวิทยา
เข้าชม 795 ครั้ง
งานประชุมวิชาการสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบปีที่ 16 "Academic Progress of Allied Health Professionals"
เข้าชม 623 ครั้ง
พิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบปีที่ 16 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
เข้าชม 723 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดประชุมสรุปผลโครงการมาตรฐานทองโลหิตวิทยา ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
เข้าชม 676 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดทำบุญเลี้ยงพระ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555
เข้าชม 867 ครั้ง

ภาพกิจกรรมประจำปี 2554(30)
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี(2555-2559) : Shared vision, to build our road map วิสัยทัศน์แนวปฏิบัติและจุดมุ่งหมายเดียวกัน" เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2554
เข้าชม 880 ครั้ง
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2553
เข้าชม 1505 ครั้ง
คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมจัดงาน Open House ประจำปี 2554 ในวันที่ 1-2 กันยายน 2554
เข้าชม 1101 ครั้ง
งานประชุมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
เข้าชม 1092 ครั้ง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553
เข้าชม 2248 ครั้ง
นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการเสนอผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
เข้าชม 1778 ครั้ง
นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย-เซฟการ์ด พ.ศ.2554
เข้าชม 1329 ครั้ง
คณาจารย์ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 ร่วมออกปฏิบัติงานเวชศาสตร์ชุมชน เมื่อ 30-31 กรกฎาคม 2554
เข้าชม 1045 ครั้ง
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
เข้าชม 855 ครั้ง
พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัยกับ Graduate School of Life and Environmental Sciences, Osaka Prefecture University
เข้าชม 731 ครั้ง
บริษัท ซายน์เทค ร่วมกับภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการงานธนาคารเลือด เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2554
เข้าชม 1082 ครั้ง
ภาพกิจกรรม งานปิดบ้านสหเวชศาสตร์ Open House Ahs 2011 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ส่วนภาควิชาเทคนิคการแพทย์
เข้าชม 964 ครั้ง
โครงการถวยเทียนพรรษา ณ วัดเวฬุวัน จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
เข้าชม 934 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปรสิตวิทยา:โปรโตซัวและหนอนพยาธิที่สำคัญทางสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
เข้าชม 2546 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554
เข้าชม 1847 ครั้ง
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 2 มิถุนายน 2554
เข้าชม 916 ครั้ง
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554
เข้าชม 996 ครั้ง
โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง การบริหารและการพัฒนาคุณภาพคณะสหเวชศาสตร์
เข้าชม 904 ครั้ง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"Physical Therapy Management in Musculoskeletal and Neurological conditions"ครั้งที่ 2 วันที่ 4-7 เมษายน 2554
เข้าชม 1409 ครั้ง
โครงการนำเสนอปริญญานิพนธ์สารนิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโทเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ครั้งที่ 2 เมื่อ 7-8 เมษายน 2554
เข้าชม 1085 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่องการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานในงานวิจัย
เข้าชม 1045 ครั้ง
คณะสหเวชศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลการทดสอบตัวอย่างควบคุมคุณภาพทางโลหิตวิทยา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554
เข้าชม 856 ครั้ง
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่3ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554
เข้าชม 1416 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบและการประยุกต์ใช้ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554
เข้าชม 844 ครั้ง
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554
เข้าชม 1259 ครั้ง
นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4ศึกษาดูงานที่ หน่วยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
เข้าชม 1258 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดประชุมเชิงวิชาการเรื่อง ระบบควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
เข้าชม 1375 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด จัดประชุมเชิงวิชาการเรื่อง Mulligan concept : spineเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
เข้าชม 1701 ครั้ง
งานประชุมวิชาการสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
เข้าชม 906 ครั้ง
คณะสหเวชศาสตร์ ทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะปีที่ 15 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
เข้าชม 1144 ครั้ง

ภาพกิจกรรมประจำปี 2553(20)
นักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดร้องเพลงเชียร์ประสานเสียง ณ ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าชม 1314 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ รับการตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 28 -29 พฤศจิกายน 2553
เข้าชม 700 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์จัดทำข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบและการจัดทำคลังข้อสอบ วันที่ 28-29 ตุลาคม 2553
เข้าชม 962 ครั้ง
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสาระนิพนธ์ของนักศึกษาเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 ตุลาคม 2553
เข้าชม 777 ครั้ง
คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมงานกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 14 -15 สิงหาคม 2553
เข้าชม 1750 ครั้ง
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ออกปฏิบัติการโครงการฝึกปฏิบัติเวชศาสตร์ชุมชนสำหรับสหเวชศาสตร์ วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2553
เข้าชม 1203 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Blood Bank Scientific and Technical Course เมื่อ วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2553
เข้าชม 1120 ครั้ง
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน Open House เมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2553
เข้าชม 1568 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงแสดงความของคุณ ศ.ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์ วันที่ 26 มิถุนายน 2553
เข้าชม 1577 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2553 เมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2553
เข้าชม 955 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมสัมมนาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรื่อง Mind Map and Its Application เมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2553
เข้าชม 1370 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2553
เข้าชม 3107 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพและภูมิคุ้มกันแก่บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553
เข้าชม 1645 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษา สำหรับอาจารย์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2553
เข้าชม 964 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานในงานวิจัย ให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553
เข้าชม 1767 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์จัดโครงการ Big Cleaning Day วันที่ 17 มีนาคม 2553
เข้าชม 679 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
เข้าชม 1177 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท กิบไทย จำกัด จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบริการสังคม เรื่อง การประเมินผลการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางเคมีคลินิก วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2553
เข้าชม 1054 ครั้ง
คณาจารย์และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครติดตามนักกีฬา งานตรวจสารต้องห้าม(Doping Control) กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 แม่โดมเกมส์ วันที่ 21-30 มกราคม 2553
เข้าชม 890 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาตร์ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดอบรมอาสาสมัครและ เจ้าหน้าที่ติดตามนักกีฬา งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 วันที่ 14 มกราคม 2553
เข้าชม 906 ครั้ง

ภาพกิจกรรมประจำปี 2552(18)
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณค่าทางโภชนาการและการผลิตอาหารปลอดภัย วันที่ 9 ธันวาคม 2552
เข้าชม 740 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณค่าทางโภชนาการและการผลิตอาหารปลอดภัย วันที่ 2 ธันวาคม 2552
เข้าชม 685 ครั้ง
ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ วันที่ 15 ตุลาคม 2552
เข้าชม 978 ครั้ง
ภาพบรรยากาศงาน มุฑิตาจิต อ.เทึยนชัย จัดโดยภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้อง 252 อาคารปิยชาติส่วนขยาย เมื่อวันที่ 29 กันยายน2552
เข้าชม 715 ครั้ง
ภาพกิจกรรมนักศึกษาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันมหิดล ณ วัดป่างิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2552
เข้าชม 1611 ครั้ง
ภาพกิจกรรม งานเปิดประตู TU HEALTH ส่วนภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ณ ชั้น 4 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2552
เข้าชม 1349 ครั้ง
ภาพกิจกรรม งานกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 " ยูงทองเกมส์ " ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2552
เข้าชม 1355 ครั้ง
โครงการเวชศาสตร์ชุมชนสำหรับสหเวชศาสตร์ ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ชุมชน ตำบลบึงยี่โถ อ,ธัญญบุรี จ,ปทุมธานี เมื่อ วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552
เข้าชม 845 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดอบรมสัมมนาเรื่อง " เทคนิคการนำเสนอ " เมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2552
เข้าชม 1339 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน 2552
เข้าชม 885 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดอบรมสัมมนาเรื่อง "เทคนิคการพูด" วันที่ 5 มิถุนายน 2552
เข้าชม 1039 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบริการสังคม เรื่อง " การประยุกต์ใช้เทคนิค Flow Cytometry ทางการแพทย์ แก่ผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันที 28 - 29 พฤษภาคม 2552"
เข้าชม 859 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมสัมมนาเรื่อง การเขียนรายงานการวิจัยสำหรับตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 12 พฤษภาคม2552
เข้าชม 659 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมสัมมนาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2552 วันที่ 8-9 เมษายน 2552
เข้าชม 676 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบ้ติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ณ คณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552
เข้าชม 625 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมสัมมนา เรื่อง วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในทศวรรษหน้า เมื่อ วันที่ 30-31 มีนาคม 2552
เข้าชม 699 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวินิจฉัยเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
เข้าชม 697 ครั้ง
นักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
เข้าชม 699 ครั้ง

หน่วยงานภายใน
หน้าแรกคณะสหเวชศาสตร์
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ภาควิชากายภาพบำบัด
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์
สำนักงานเลขานุการคณะ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายการนักศึกษา
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม
ศิษย์เก่า
เกี่ยวกับคณะ
แผนกลยุทธ์ปี 2555-2559
ประวัติคณะ
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
ติดต่อคณะ
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต(กายภาพบำบัด)
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ชีวเวชศาสตร์)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ชีวเวชศาสตร์)
Master of Science Program in Biomedical Sciences
Doctor of Phylosophy Program in Biomedical Sciences
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2986-9213-9 โทรสาร 0-2516-5379