ภาควิชา
เกี่ยวกับเรา
สื่อการสอน
Web Links
 
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลาปัจจุบัน: 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1979 ครั้ง

ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขากายภาพบำบัด ครั้งที่ 4 / 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 464 ครั้ง

ภาพกิจกรรม
คณาจารย์และนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ออกหน่วยกายภาพบำบัดชุมชน ณ. ชุมชนสะพานแดง เทศบาลนครรังสิต วันที่ 20 ตุลาคม 2556
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 1817 ครั้ง

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาวิชาการนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2 วันที่ 19 เมษายน 2556 เรื่อง Mulligan concept โดย กภ.สิรวิชญ์ ทองพูน และ กภ.ภูวรินทร์ นามแดง ณ ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 1520 ครั้ง

ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง ธาราบำบัดดีอย่างไร ครั้ง ที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 2211 ครั้ง

หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด

ผศ. ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ
บทความสำหรับประชาชน 25 เรื่อง
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และการดูแลรักษาเบื้องต้น
ผู้เขียน : 53
อ่านบทความ
เมื่อตะคริวถามหา
ผู้เขียน : 79
อ่านบทความ
เรื่องเล่าเบา ๆ....ปวดไหล่ทำอย่างไรดี
ผู้เขียน : 80
อ่านบทความ
การดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดที่บ้าน
ผู้เขียน : pt
อ่านบทความ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2986-9213-9 ต่อ 7251 โทรสาร 0-2516-5379