เมนูหลัก
บุคลากร
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลาปัจจุบัน: 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์(โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 2857 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 2463 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5 / 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 601 ครั้ง
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 525 ครั้ง
ภาพกิจกรรม
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก นายแพทย์ อุทัย ตีระวนินทร หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการสถานศึกษา สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดอัตลักษณ์ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 1242 ครั้ง

ภาพกิจกรรม การเรียนในหัวข้อการตรวจพิสูจน์รอยลายนิ้วมือ นักศึกษาได้ฝึกพิมพ์ลายนิ้วมือแบบกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม ซึ่งต่างจากการพิมพ์ลายนิ้วมือทั่วไป
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 1132 ครั้ง

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิชานิติวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 1681 ครั้ง

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 1711 ครั้ง

หัวหน้าสาขาวิชา

ศ. พ.ต.อ.นายแพทย์ อุทัย ตีระวนินทร
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง