ภาพกิจกรรม บัณฑิตศึกษา จัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
บัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์และชีวเวชศาสตร์ (ครั้งที่ 5)
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ ห้องบรรยาย 219 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ 
คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต                                 


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379