ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักความปลอดภัยทางชีวภาพ
ในห้องปฏิบัติการวิจัย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 
ที่ห้อง 256 ชั้น 2 อาคารปิยชาติส่วนขยาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทนพ.บุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379