นักศึกษากายภาพบำบัด ร่วมกับภาควิชากายภาพบำบัด จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ณ อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์  


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379