ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร
ที่ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379