คณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เข้าอบรมเรื่องการตัดเกรด
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ห้อง 219 อาคารปิยชาติ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
บรรยายโดย รศ.แพทย์หญิงวัลลี สัตยาสัย


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379