คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
เมื่อวันที 15 และ 30 กรกฏาคม 2557 ที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379