โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์
จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 9 สิงหาคม 2557
ห้อง 219 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379