ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นนักกีฬา และผู้ร่วมงานในการจัดแข่งขันมวยไทเก็ก 
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ อาคารยิมเนเซียม 5 
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานและบริการสังคม เนื่องในโอกาสที่ 
มหาวิทยาลัยครบรอบ  80 ปี แห่งการสถาปนา


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379