ภาควิชากายภาพบำบัด ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในด้านการรักษา
และฟื้นฟูนักกีฬาบาดเจ็บทั้งบนบกและในน้ำแก่ศิษย์เก่าและนักกายภาพบำบัด
ที่คุมปฏิบัติงานทางคลินิก ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริการวิชาการ 
เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในทางคลินิกและทางการเรียนการสอนต่อไป
วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557  ห้อง 616 ชั้น 6 อาคารปิยชาติ
และหน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด อาคารราชสุดา


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379