ภาควิชากายภาพบำบัด ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ 
(โครงการพัฒนาทักษะตามความต้องการของอาจารย์แต่ละสาขา) 
หัวข้อ POWERbreathe โดย Mr.John B. วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 
ห้อง 308 ชั้น 3 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379