ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการสัมมนาภาควิชากายภาพบำบัด  เรื่อง การพัฒนาหลัก
สูตรกายภาพบำบัด และวิทยาศาสตร์การกีฬา  ณ ห้อง 216,217 ชั้น2 อาคารปิยชาติ
 และ เดอบัววัลเลย์ รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว   จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 19-23 พ.ค.2557 


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379