บัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์และชีวเวชศาสตร์ 
จัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
บัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์และชีวเวชศาสตร์ (ครั้งที่ 3)    
เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ณ รีสอร์ทเดอะเกรซ อัมพวา อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม            


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379