รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ในงานวันปรีดี ประจำปี 2557 
ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เพื่อเป็นการ ระลึกถึง
และแสดงกตเวทิตาต่อผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557                
ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379