คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  คณะสหเวชศาสตร์  เข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการ  เนื่องในวันครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379