บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์  จัดบรรยายเรื่อง 
“Functional analysis of Schistosoma mansoni egg-secreted proteins using lentivirus-delivered micro RNA"   
บรรยายโดย Associate Professor Dr. Bernd H. Kalinna    
ณ ห้อง 963  ชั้น 9  อาคารปิยชาติ  คณะสหเวชศาสตร์
ท่านคณบดีให้เกียรติเปิดงาน พร้อมทั้งเข้าร่วมฟังบรรยายและมอบของที่ระลึกให้แก่ Associate Professor Dr. Bernd H. Kalinna


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379