นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณี
สงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
ณ หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์  ชั้น 2  อาคารราชสุดา  คณะสหเวชศาสตร์
ท่านคณบดีกล่าวเปิดงานและให้พรแก่บุคลากรในคณะฯ บรรยายกาศเป็นไป
อย่างสนุกสนานและอบอุ่น


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379