ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัด
ประชุมสรุปผลโครงการมาตรฐานทองโลหิตวิทยา ประจำปี 2556  
ณ ห้อง 302 อาคารราชสุดา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379