ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดการกิจกรรมการทบทวนและ
ฝึกปฏิบัติการเจาะเก็บเลือดด้วยระบบสุญญากาศให้แก่คณาจารย์ ในวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ซึ่งได้รับความสอนใจจากคณาจารย์เป็น
อย่างยิ่ง 


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379