คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางไปดูงาน เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ  The Catholic University of Korea,
College of Medicine และ Dankook University ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
ระหว่างวันที่ 13 - 16 มกราคม 2557


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379