นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 "จามจุรีเกมส์" 
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
จาก 11 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379