คณะกรรมการนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์โดยนักศึกษากายภาพบำบัด
ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในงานโครงการกายภาพบำบัดสัมพันธ์ครั้งที่ 22 
ณ อาคารยิมเนเซียม 4-5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 2-3 พ.ย.56 ที่ผ่านมา


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379