คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
เข้าร่วมโครงการบริการสังคม โดยบริการการตรวจและให้ความรู้เรื่อง
ปัสสาวะแก่ชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยในปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556  


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379