คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เดินทางไปประเทศพม่า
เพื่อไปเยี่ยมและเจรจาความร่วมมือกับ University of Medical 
Technology, Yangon, Department of Medical Science
Ministry of Health, Myanmar
วันที่ 6 - 8 มิถุนายน


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379