ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ  “โรคห่างไกล ใส่ใจสุขภาพกับ
สหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา 
ณ โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวชุมชน
คุ้มเกล้า เจริญสุข (ไทเทยิ่น) เป็นอย่างดี ในการอบรมการอ่านผลการตรวจ
ร่างกายและแนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379