อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  เข้าร่วมประชุมเทคนิคการแพทย์ศึกษา
ครั้งที่ 6 หัวข้อ toward best practice of leaning and teaching in 
medical technology  
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
โดยอาจารย์ไข่มุกด์ ช่างศรี นำเสนอโปสเตอร์
และ ผศ.ดร.ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ นำเสนอปากเปล่า


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379