ภาพบรรยากาศกิจกรรมการออกหน่วยบริการและให้คำปรึกษาสุขภาพแก่
ประชาชนชุมชนคุ้มเกล้า เจริญสุข (ไทเทยิ่น) ในโครงการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนเทศบาลนครรังสิต  “โรคห่างไกล 
ใส่ใจสุขภาพกับสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์” ณ โรงเรียนดวงกมล เทศบาล
นครรังสิต และชุมชนคุ้มเกล้า เจริญสุข (ไทเทยิ่น) หมู่ที่ 3 
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ใน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379