ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุม
สรุปผล โครงการ Proficiency Testing สำหรับ
การตรวจ HLA เพื่อการจัดสรรอวัยวะ เมื่อวันที่
5 มีนาคม 2556

ณ ห้องประชุมจุมภฎ 2 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379